Dosta vam je bezuspješnog traganja za poslom?
Želite 100% sigurno zaposlenje?
Mi imamo rješenje!

Centar za obrazovanje odraslih Gračanica vrši namjenski upis polaznika za stručnu spremu Medicinska sestra-tehničar kroz programe prekvalifikacije i doškolovanja, a u svrhu sigurnog zaposlenja odškolovanih polaznika u patronažne službe prestižne njemačke firme MC24 Pflege, a koja pri tome odlično sarađaju sa bolnicama, klinikama, staračkim domovima i nizom drugih partnera.

Pored toga Centar pruža kurseve njemačkog jezika u svrhu dobijana Goethe certifikata, neophodnog za zaposlenje.

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 035 708 307 ili 062 438 143 ili putem e-maila obrazovanje.odraslih@bih.net.ba